Jump to content


vekia

Member Since 03 Apr 2014
Offline Last Active Yesterday, 12:55 AM
*****

Posts I've Made

In Topic: Sprzedaż kodów, licencji, kluczy itp.

23 January 2017 - 01:34 PM

nowa wersja modułu została wydana

- z uwagi na możliwość wystąpienia konfliktu pomiędzy wersjami prestashop 1.6.x oraz 1.7.x zdecydowałem wydać osobną wersję przeznaczoną dla prestashop 1.6x oraz osobną dla prestashop 1.7x

- poprawki do mechanizmu działania modułu

- moduł pozwala wysyłać kody również dla produktów, które nie są przedmiotami wirtualnymi

- moduł identyfikuje kombiinacje, oznacza to - że wysyła również kody dla kombinacji produktów


In Topic: άδεια κλειδί μάνατζερ - κλειδιά προϊόντος πώλησης, άδειες, cdkeys

23 January 2017 - 01:32 PM

νέα cdkeys έκδοση της ενότητας είναι διαθέσιμο για να κατεβάσετε!
 
- Λόγω της σύγκρουσης μεταξύ έκδοση 1.6.x και 1.7.x αποφάσισα να απελευθερώσει χωρίζονται βιβλιοθήκης για prestashop 1.7
- Προστέθηκε βελτιώσεις στη ροή εργασιών της μονάδας
- Ενότητα στέλνει cdkeys, επίσης, για μη-εικονικά προϊόντα τώρα
- ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ συνδυασμούς ενοτήτων και να στείλετε τους κωδικούς για κάθε συνδυασμό των προϊόντων που αγόρασαν πελατών

In Topic: Licență manager de cheie - chei vinde produse, licențe, cdkeys

23 January 2017 - 01:32 PM

Noua versiune cdkeys a modulului este disponibil pentru a descărca!
 
- Din cauza conflictului dintre versiunea 1.6.x si 1.7.x am decis să elibereze bibliotecă separate pentru PrestaShop 1.7
- Îmbunătățirea fluxului de lucru modul Adăugat
- Modulul trimite cdkeys, de asemenea, pentru produsele de bază non-virtuale acum
- IDENTIFY combinații de module și a trimite coduri pentru fiecare combinație de produs pe care client a cumparat

In Topic: licenčni ključ managerja - ključi prodajo izdelkov, licence, cdkeys

23 January 2017 - 01:32 PM

cdkeys nova različica modula je na voljo za prenos!
 
- Zaradi spora med različica 1.6.x in 1.7.x sem se odločil, da javnost ločeno knjižnico za Prestashop 1.7
- Dodana izboljšav Workflow modul
- Modul pošlje cdkeys tudi za ne-virtualnih izdelkov zdaj
- UGOTOVI kombinacije modulov in pošiljanje kode za vsako kombinacijo izdelka To kupec kupil

In Topic: PrestaShop Sälj produktnycklar, licenser, cdkeys

23 January 2017 - 01:32 PM

cdkeys ny version av modulen finns att ladda ner!
 
- På grund av konflikten mellan version 1.6.x och 1.7.x jag beslutat att släppa separerade bibliotek för Prestashop 1,7
- Inkom förbättringar Workflow-modulen
- Modul sänder cdkeys även för icke-virtuella produkter nu
- IDENTIFIERA modulkombinationer och skicka koder för varje kombination av produkt som kund köpte

IPB Skin By Virteq